Regalèssia en pasta

 • Caviar de regalèssia

  INGREDIENTS

  40 g Pasta concentrada de regalèssia Sosa
  210 g Aigua
  5 g Gluconolactat Sosa
  0,6 g Xantana Clear Sosa

  Bany d’alginat:
  5 g Alginat Sosa
  1 l Aigua mineral

  ELABORACIÓ

  Barrejar els ingredients de l'esfèric d'una banda i els de el bany per un altre. 

  Amb la màquina de buit, treure l'aire que s'ha incorporat a la mescla.

  Omplir una pipeta amb la mescla de regalèssia i deixar caure gota a gota al bany d’alginat. 

  És important que les esferes estiguin separades.

  Deixar dins del bany uns 3 minuts i tot seguit rentar amb aigua neta.

Page: 1 of 1

1 Article(s)