Cold Confit, semiconfit, confit tradicional, melmelades i cristal·litzats