Més vistes

Goma xantana pura, Sosa

Codi 58050091-58050018-58060030
  • Marca: Sosa
  • Colección: Espesantes
  • Familia: Texturizantes
Hidrat de carboni (fermentació bacteriana del midó de blat de moro).

Propietats: Espessant, emulsionant, suspensor.
Mode d'ús: Dissoldre en fred o calent. Barrejar amb un túrmix.
Aplicació: Qualsevol tipus de líquid amb contingut en aigua superior al 80%.
Observacions: Resistent a la calor, la congelació. Termoirreversible.
Elaboracions : Salses / Coulis crus / Vinagretes / Xarops / Sopes
  • Dosificación: 2-5 g/kg
Opcions
Codi: Formato:
58050018 500 g
58050091 200 g
58060030 3 kg

La xantana és un polisacàrid que es produeix des de 1069. Es produeix a partir de la fermentació del sucre, que s'obté prèviament a partir del midó de blat, per una sèrie de reaccions enzimàtiques del bacteri anomenat Xanthomonas Campestris. Aquesta goma presenta les següents característiques: Soluble tant en fred com en calent. La seva viscositat no depèn de la temperatura o del pH (fins i tot amb pH inferior a 2). És estable en un ampli rang d'acidesa. No té problemes d'integració en mitjans altament salats. S'hidrata bé en mitjans alcohòlics. Té una viscositat elevada (en repòs) presentant un comportament pseudoplàstic molt marcat (característica ideal per estabilitzar i donar viscositat als productes com el quètxup, que es comporta com un gel en repòs quan està a sobre de l'aliment, però que és molt fluid quan es treu de l'envàs). Resisteix molt bé processos de congelació i descongelació. Per si sols no forma gels. També actua com a estabilitzant, evitant sinèresi (pèrdua d'aigua) d'alguns gels. Retarda la formació de cristalls en la congelació. Unit a un emulsionant com la lecitina pot ajudar a elaborar escumes. Barrejat amb altres polisacàrids, especialment amb la goma garrofer, és capaç de formar gels (ex: pudding). És un bon estabilitzant per elaborar sopes fredes, escumes, en emulsions, culis, falses vinagretes, per estabilitzar sòlids en begudes, en l'escuma de la cervesa ... És molt utilitzada per donar consistència a productes baixos en calories.

Una dosificació orientativa, Gelespesa:
- A partir d'uns 6g per litre s'obté una consistència de salsa.
- A partir d'uns 9g per litre estabilitza sòlids dins de líquid.
- A partir d'uns 15g per litre crea una textura molt viscosa.